RoyalStar: het bossen en insteken van gerbera's

De RoyalStar is dé bostechniek voor het bundelen van diverse verschillende gerbera's. De machine zorgt er zelf voor dat de bloemen verenkeld worden en op een onderling gelijke afstand van elkaar verder verwerkt worden.

Automatisch Verenkelsysteem

Het Automatisch Verenkelsysteem biedt de mogelijkheid de gerbera’s met meerdere bloemen tegelijk in te voeren. De machine zorgt zelf dat de bloemen verenkeld worden en op een onderling gelijke afstand van elkaar verder worden verwerkt. Deze techniek geeft in de praktijk een capaciteit van de machines van 10.000 tot 13.000 bloemposities per uur. Dit kan door 2 personen worden gevuld, zo voert ieder 5000 tot 7000 bloemen per uur in.

Automatisch bossen

Voor het bundelen van de gerberabloemen is een nieuwe bostechniek ontwikkeld. Deze techniek biedt de mogelijkheid om de bloemen te bundelen in bossen van minimaal 3 en maximaal 25 stelen. De bloemen worden rechtstreeks automatisch op een vakkenband neergelegd. Een groot voordeel van het bosprincipe is dat er met 1 bosstation continue kan worden doorgebost. Er gaat geen capaciteit verloren bij het wisselen van bos. Elk bosstation is uitgevoerd met één of twee bindstations en de mogelijkheid voor een inhoespositie.

Camera – inspectie

Elke RoyalStar is uitgevoerd met 2 camerasystemen. Eén camera meet de diameter van de bloem, de ander meet de steellengte en de steelkromming.

Insteektechniek

Voor het automatisch insteken van gerbera’s in de interieurs kan de machine worden uitgebreid met een insteekgedeelte:

  • Van alle gerbera’s worden automatisch de hieltjes verwijderd
  • Elke individuele gerberabloem wordt zo gepositioneerd dat de onderkant van de steel juist boven een trechterunit terecht komt. Het trechtergat bevindt zich boven de gaten in de interieurs
  • In de ontvouwunit worden de interieurs automatisch ontvouwen; de interieurs worden met een verdeelsysteem verdeeld over verschillende insteekbanen

"The RoyalStar presents the first Flower sorting & bundling machine in the world"

Specificaties

  • Geschikt voor groot en klein bloemige gerbera’s
  • Hoge capaciteit
  • Insteekgedeelte nu ook leverbaar voor Diamond verpakking
  • Twee invoer plekken
  • Concepten in combinatie met een MonoStar voor de beste arbeidsprestaties