Privacy Policy

De nieuwe wet Algemene verordening Gegevensbescherming is met ingang van 25 mei 2018 van kracht. Havatec BV respecteert uw privacy, neergelegd in de bepalingen in deze wetgeving. Havatec BV draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Havatec BV verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en stelt informatie uitsluitend aan derden ter beschikking indien die betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling. Havatec BV gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Als u een account aanmaakt slaan wij uw gegevens op (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflever- en betaalgegevens), zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te vullen.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Alle informatie wordt alleen intern gebruikt. Als wij uw gegevens ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologie√ęn die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze site.

Op deze site gebruiken we cookies. Dit bestand houdt de sporen bij van de website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek: om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

U heeft nadrukkelijk het recht op inzage en correctie van uw gegevens. In het geval dat een wijziging van onze privacy-statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.